خدمات کلینیک توانبخشی گندم

کاردرمانی جسمی

به کمک مجرب ترین کارشناسان

کاردرمانی ذهنی

با بهترین متد

گفتار درمانی

با استفاده از جدیدترین متدهای روز

کاردرمانی آنلاین

کاردرمانی آنلاین

یکپارچگی حسی

یکپارچگی حسی

گفتار درمانی آنلاین

گفتار درمانی آنلاین

کاردرمانی حسی

کاردرمانی حسی

بازی درمانی

با بهترین اسباب بازی ها

کاردرمانی درکی حرکتی

کاردرمانی درکی حرکتی

ماساژ کودک

ماساژ کودک

اتاق تاریک

همراه با بازی های جذاب

نوزاد نارس

نوزاد نارس

CO-OP

CO-OP

فعالیت های روزمره زندگی(ADL)

فعالیت های روزمره زندگی(ADL)