مشکلات کودکان همی پلژی اسپاستیک :

1 ـ عدم تقارن مشخص در حرکات و پوسچر بدن بعلت عدم تقارن در گرفتاری وجود دارد.

2 ـ تشخیص قطعی در سنین قبل از sitting و معمولاً از روی مشت بودن دست مبتلایش از دست سالم و عدم توانایی استفاده همزمان و در خط وسط از هر دو دست برای گرفتن چیزی داده می شود. در سن 8 یا 9 ماهگی که کودک می نشیند مشاهده می شود که پای مبتلا به Flex و abd می رود و بیمار کاملاً صاف در جهت longsitting نمی نشیند.

3 ـ Rolling از sup به Prone و برعکس معمولاً به سمت مبتلا انجام می شود و کودک بعلت reteract شانه مبتلا و عدم توانایی آوردن دست. مبتلا به طرف جلو و خط وسط بدن و عدم تحرک کافی پای مبتلا نمی تواند به ست سالم بچرخد.

4 ـ Creeping در این کودکان با استفاده از دست و پای سمت سالم صورت می گیرند و روتاسیون کامل در تنه سمت مبتلا وجود ندارد. سروگردن سالم است.

5 ـ برای تغییر وضعیت مثلاً از sup به sitting از دست سالم استفاده کرده و بلند می شوند که این امر به علت تأثیر reflex Associated منجر به تشدید اسپاسیتی در طرف مبتلا می گردد.

6 ـ برای قرار گرفتن در وضعیت Side sitting فقط قادرند به سمت سالم نشسته و از دست سالم در حالت ext آرنج برای حمایت خود و تکیه به زمین استفاده نمایند.

7 ـ به جهت افزایش تون عضلات در سمت مبتلا و عدم تحرک معمولاً و به تدریج یک lateral Flex در گردن و تنه سمت مبتلا و یک چرخش سر به سمت سالم دیده می شود.

8 ـ بر حسب شدت ضایعه، این بیماران اگر به مرحله رشد حرکتی kneeling، halfkneeling و احتمالاً Standing برسند، بیشتر از اندام های سمت سالم کمک گرفته و روی پای سالم تحمل وزن می کنند.

9 ـ الگوی اسپاستی سیتی در کودکان همی پلژی اسپاستیک در اندام های فوقانی و تحتانی بشرح زیر است.

در اندام فوقانی Reteraction و Depression در شانه add و Rot . Int در بازو ـ Flex در آرنج ـ Pronation در ساعد ـ Flex و Ulnardeviation در مچ و Flex و add در انگشتان و شست در کف دست تحت عنوان thum in palm همچنین در اندام تحتانی معمولاً Reteraetion و add در لگن به همراه ext و ext . Rot در هیپ ـ ext در زانو ـ Plantar Flex و Sup در مچ پا که با توجه به الگوی اسپاستی در اینگونه بیماران الگوی راه رفتن به نام circomduction و با چرخش خارجی صورت می گیرد و در مواردها یپرتونی سیته خفیف ممکن است highsteppage gait داشته باشیم.

10 ـ از لحاظ زبانی گفتاری، درگیری صوتی به ندرت اتفاق می افتد.

11کاهش عملکرد اندام فوقانی در نتیجه ابنورمالیتی های حسی، grasp ضعیف، از دست دادن حرکات ظریف انگشتان، از دست دادن سرعت حرکت، مهارت های حرکتی، بوجود آمدن حرکات آینه وار و رفلکس ارتباطی، رفلکس grasp و اسپاستیسیتی (1987,brown&1995,eliasson&2000 ,eliasson).

12- عدم تمايل به استفاده از دست مبتلا، اين کودکان از ابتدای تولد تمایل به استفاده دست غیرمبتلا به عنوان دست غالب را دارند؛ حتی زمانی که اختلال عملکرد در دست مبتلا بسیار خفیف باشد

 {learned non-use } (1998,krumlinde).

13- افزايش عدم اعتنا به دست مبتلا با گذشت زمان، که خود این عامل می تواند منجر به اختلالات بیشتر شامل افزایش تن عضلات، کنترل حرکتی ضعیف، کاهش دامنه حرکتی اکتیو و پسیو اندام مبتلا، ضعف عمومی و تأخیر در تکامل رشد استخوانی کودک می شود(1994 ,Roberts, 2004, scrutton)

14.تفاوتی که در کودکان همی پلژی نسبت به بزرگسالان همی پلژی وجود دارد این است که بزرگسالان در گذشته تجربه استفاده از اندام مبتلا را به صورت طبیعی داشته اند ولی در کودکان چنین تجربه ای وجود نداشته و باید محیط وشرایطی برای کودکان همی پلژی ایجاد شود تا این کودکان بتوانند چگونگی استفاده از دست مبتلای خود را یاد بگیرند.این تجربه با جنبه های رفتاری منفی مثل سرکوب استفاده و بی اعتنایی به اندام مبتلا مخالفت می کند و انگیزه ای جهت استفاده از اندام مبتلا حتی در کارهای خیلی ساده مثل ثابت کردن یک شی را ایجاد می کند. CIMT  به عنوان یک روش درمانی جهت رسیدن به این هدف مورد توجه قرار می گیرد(2002 ,deluca ).

توانبخشی گندم، کاردرمانی در ستارخان، توانبخشی در ستارخان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *